ul.Opielińskiej 16 b, Kielce

limpopokielce@wp.pl

505 469 957

Szanowni rodzice

Nasze przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną realizując Program Wychowania Przedszkolnego zgodny z nową podstawą programową, zatwierdzony przez MEN, jak również w oparciu o zasady określone w Regulaminie Przedszkola, Statucie i Koncepcji Pracy, Placówka zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00-17.00.

Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym, w którym Państwa dziecko nabędzie wiedzę i umiejętności, zgromadzi nowe doświadczenia w celowo zaplanowanym procesie wychowawczo-dydaktycznym. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy smaczne i urozmaicone posiłki.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły.

Przedszkolaki objęte są zadaniami edukacyjnymi z zakresu:

  • mowy i myślenia
  • pojęć matematycznych
  • pojęć przyrodniczych
  • umuzykalnienia
  • zajęć ruchowych
  • zajęć plastycznych
  • zajęć logopedycznych

Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, prowadząc działania adaptacyjne.

Nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami publicznymi. Nasi wychowankowie mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami w organizowanych przez nauczycielki konkursach i występach okolicznościowych dla środowiska lokalnego. Rodzice mogą śledzić rozwój umiejętności swoich dzieci podczas zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych.

W ramach pedagogizacji rodziców, organizujemy spotkania i szkolenia warsztatowe ze specjalistami, służące wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka. Umożliwiamy również rodzicom korzystanie z konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania

Zadania edukacyjne

Mowa i myślenie

Pojęcia matematyczne

Pojęcia przyrodnicze

Zajęcia logopedyczne

Umuzykalnienie

Zajęcia ruchowe

Zajęcia plastyczne

Aktualności